MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE

Cestovní ruch v České republice poklesl o 91,1 procent

Cestovní ruch v České republice poklesl o 91,1 procent

Cestovní ruch v České republice poklesl o 91,1 procent
May 10
11:35 2021

V prvním čtvrtletí 2021 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 91,1 procent a počet přenocování poklesl o 88,2 procenta. Omezení poskytování ubytovacích služeb z důvodů tzv. “pandemie koronaviru” trvá už více než rok.
Jsou to obrovské ztráty pro českou ekonomiku a tyto ztráty jsou nepoměrné vzhledem k této tzv. “pandemii.” Proto řada subjektů nejen v podnikatelském sektoru, ale také v jiných oblastech je toho názoru, že cesta otevření společnosti a ekonomiky, s cíleným ochráněním nemocné populace, a bez šikany populace zdravé, může být nejlepším řešením této “krize.”

Česká republika potřebuje podnikatele, prosperitu a měla by podporovat zdravou ekonomiku, zodpovědnost a rozvoj. Přebírat zodpovědnost za veřejné zdraví, což je vágní pojem, který nic neznamená, je cesta do slepé ulice, a takovým pojmem jednoduše přikryje mnoho nepravostí. Takže se určitým skupinám dobře hodí na základě takového vágního pojmu manipulovat s celou společností, často bez právní opory v zákonech. Každý člověk má především zodpovědnost za své zdraví, nikdo nemá zodpovědnost za jiné lidi, pokud to nejsou děti do 18 let, které různé instituce a jejich představitelé v současné době ničí po všech stránkách.

Je potřeba nastavit podmínky, aby ekonomika opět mohla fungovat a aby se turismus, bez excesů, mohl opět oživit. Je mnoho jiných možností, jak se vypořádat s “příliš excesivní turistikou,” téma, které bylo v minulých letech často diskutované.

Počet přenocování hostů v hromadných UZ dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 1,1 milionu nocí, což bylo o 88,2 procent méně, než ve stejném období loňského roku. Domácí klientela snížila počet přenocování o 81,2 procenta a počet přenocování zahraničních hostů se snížil o drastických 96,1 procento. Hotelový segment vykázal meziroční pokles všech přenocování o 90 procent a penziony o 89 procent. Do HUZ (hromadná ubytovací zařízení) přijelo ve sledovaném období 282 tisíc hostů, což meziročně představovalo propad o 91,1 procento. V porovnání s loňským rokem (tedy období 1-3/2020) se počet zahraničních návštěvníků snížil o 96,3 procent a domácích hostů ubylo o 86,4 procenta. Hotely zaznamenaly propad celkové návštěvnosti o 91,5 procent. Příjezdy do penzionů klesly o 87,3 procenta a do ostatních zařízení o 92,5 procent. Regionálně se návštěvnost ve všech krajích pohybuje na úrovni mezi 3 až 17 procent loňských výkonů.

Pokles návetěvnosti ze všech zahraničních trhů je znatelný. Nejpočetnějších Slováků se v 1. čtvrtletí letošního roku ubytovalo pouhých 12 tisíc, o 88,4 procenta méně než minulý rok. Němců se ubytovalo jen 2 procenta a Poláků 4 procenta, oproti loňské návštěvnosti.

Related Articles