MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE

Jaký je vztah hotelu Holiday Inn a Kongresového centra Praha?

Jaký je vztah hotelu Holiday Inn a Kongresového centra Praha?

Jaký je vztah hotelu Holiday Inn a Kongresového centra Praha?
June 04
15:44 2020

Jaký je vztah hotelu Holiday Inn a Kongresového centra Praha?

Rozhovor s Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou Kongresového centra Praha a Zdeňkem Kovaříkem, ředitelem hotelu Holiday Inn.

 

[ZK] Hotel je jedním ze tří základních ekonomických pilířů činnosti KCP vedle krátkodobých nájmů, tedy konferenčního businessu a dlouhodobých nájmů, tedy pronájmu kancelářských a komerčních prostor kongresového centra. Hotel byl otevřen na jaře roku 2001 tedy krátce po Výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které se konalo v KCP v září roku 2000 a těsně před Summitem NATO, který se konal v kongresovém centru v listopadu v roce 2002.

 

[LŽ] V minulosti byl hotel provozován na základě manažerské smlouvy třetím subjektem. V roce 2014, při oddlužení KCP, se tento model ukázal jako nevýhodný pro KCP, a tak došlo k ukončení tohoto smluvního vztahu. Od této doby si kongresové centrum provozuje hotel samo v rámci své organizační struktury a výsledky této vzájemné synergie jsou velice pozitivně znát na hospodaření celé společnosti.

 

Jak moc je hotel a KCP propojený? Dvě nezávislé jednotky, nebo spojené nádoby? 

 

[LŽ] Máme jednotnou vizi, ale samozřejmě máme každý svůj předmět podnikání, který se trochu liší. Máme jednotnou firemní kulturu, která je propojená totožnými hodnotami – hotel i KCP klade důraz na spokojené zaměstnance, udržitelnost, inovativnost, profitabilitu. Máme společný cíl, a to být skvělým místem, kde kromě turistů, kongresových delegátů bude ráda trávit čas i veřejnost.

 

[ZK] Hotel a KCP jsou spojené nádoby. Počínaje propojením základních energetických technologií, přes personální služby, ekonomické oddělení, IT služby a další, konče závislostí na tržbách z kongresů, tedy krátkodobých pronájmů KCP. Ovšem, že hotel si žije svým každodenním životem pod značkou Holiday Inn ve své kultuře, ale stejně je zde propojenost sdílením stejných hodnot a dlouhodobých cílů.  Hotel je do značné míry ovlivněn značkou Holiday Inn a hotelovým řetězcem IHG (InterContinental Hotel Group).

 

[LŽ] A díky tomu se můžeme vzájemně inspirovat. Hotel má právě díky propojení na celosvětový řetězec spoustu zajímavých podnětů, takže se vzájemně inspirujeme a doplňujeme.

 

Proměnil se vztah KCP a hotelu Holiday Inn během koronavirové krize? 

 

[LŽ] Krize nás donutila ještě více komunikovat a vytvořit si ještě užší vztahy. Společně teď vytváříme nové služby, obchodní a marketingové aktivity. Propojili jsme také např. kantýnu pro zaměstnance obou budov.

 

[ZK] Ve dvou se to lépe táhne a společně zvládneme jakoukoli krizi, pokud mohu jednoduše odpovědět. Ale vážně, i bez krize máme nastaveno hodně synergických principů, které nám umožňují efektivně spolupracovat na každodenní bázi.

 

Jaké jsou podle vás pozitivní dopady této krize?

 

[ZK] Soudržnost, snaha si pomoci, vyhovět jeden druhému, dělat věci, které bychom normálně nedělali a další pozitivní prvky jsme zaznamenali v přístupu našich zaměstnanců za současného krizového stavu. V hotelu si kuchaři po sobě myjí nádobí, recepční si uklízejí lobby a vytírají podlahy, další personál maluje hotelové pokoje nehledě na své pracovní zařazení. Všem našim zaměstnancům za tento skvělý přístup musím poděkovat. Tahle krize nás přinutila se zastavit a přemýšlet o tom jak dál. Tento fakt vnímám velmi pozitivně, i když vzniklý stav bolí. Najednou nám někdo změnil pravidla hry, hrací pole a další prvky, na které jsme byli doposud zvyklí. Dnes, za současného stavu, máme za úkol jít do sebe, přehodnotit naše postoje a priority tak, abychom z této krize vyšli s hlavou vzhůru a pokud možno ještě silnější než kdykoli předtím.

 

[LŽ] Souhlasím. Během této doby jsme se s hotelem ještě více semkli a urychlili jsme tak to, k čemu jsme dlouhodobě směřovali. Začali jsme ještě více propojovat obchodní a marketingové aktivity, vytvářet společné balíčky služeb apod.  Taky jsme se vzájemně inspirovali v bezpečnostních opatřeních. Hotel je součástí celosvětového řetězce IHG s jasnými pravidly a doporučeními bezpečnostních standardů. My se jimi inspirujeme, protože za kongresový byznys tady momentálně nic podobného nemáme. Ve výsledku je tedy velkým plusem celé krize mnohem užší spolupráce, stmelený tým, unifikovaná opatření, zrychlená digitalizace a restrukturalizace společnosti.

 

Bude mít výstavba Nové haly vliv na hotel? 

 

[ZK] Až jednou nová hala bude stát ve své plné kráse, bude mít její existence zcela jistě pozitivní dopad na provoz hotelu. Nová hala automaticky přinese nové obchodní příležitosti, zájem obchodních partnerů i široké veřejnosti jak pro hotel, tak i pro KCP. V prvním čtvrtletí 2021 opět posune náš hotel na přední místa zájmu nejen turistů, ale i široké veřejnosti.

 

[LŽ] Ano, výsledek pozvedne tuto lokalitu na úplně jinou úroveň. Splní se nám velký sen o propojení se s širokou veřejnosti a zvelebení momentálně zanedbaného přilehlého okolí a vstupu od/do metra. Tato proměna bude přínosná pro všechny – pro město, KCP, hotel i veřejnost. Výstavba haly významně podporuje společnou vizi skvělého místa pro potkávání se – turistů, delegátů a lidí, kteří v okolí žijí a denně tudy procházejí.

 

Jaké jsou společné plány do budoucna? 

 

[ZK] Pokud vše půjde dle plánu, na jaře příštího roku bude prodloužená franchisingová smlouva s IHG na dalších deset let. To znamená, že hotel bude nadále operován pod značkou Holiday Inn. Tato skutečnost zajišťuje nejen běžným hotelovým hostům, ale i kongresovým návštěvníkům vysoký standard služeb v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre. Již zmiňovaná výstavba nové haly je také společným cílem.

 

[LŽ] S prodloužením kontraktu s IHG souvisí vytvoření nového tzv. Open Lobby v hotelu, které by mělo významně celkově vylepšit jeho služby.
Výsledkem bude moderní místo, kde budou lidé trávit volný čas. Lobby hotelu bude rozděleno do určitých sekcí, ve kterých si najdou své místo turisté, business klientela, ale i hosté, kteří nejsou v hotelu ubytováni. Věřím, že tento výsledek plánované rekonstrukce, která by měla proběhnout
v Q1 – 2021 opět posune nejen hotel, ale i KCP na přední místa zájmu turistů, ale i široké veřejnosti.

 

Related Articles