MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE

Kongresové centrum Praha: rekordní výsledky roku 2019

Kongresové centrum Praha: rekordní výsledky roku 2019

Kongresové centrum Praha: rekordní výsledky roku 2019
August 20
16:29 2020

Společnost Kongresové centrum Praha, a.s., provozovatel největšího kongresového centra v ČR, dosáhla za rok 2019 rekordních výsledků ve své historii. Výnosy vzrostly meziročně o 12 % na 549 mil. Kč, hospodářský výsledek o 15 % na 38 mil. Kč a ukazatel EBITDA dosáhl 124,3 mil. Kč (+8 %). Rok 2020 a opatření související s onemocněním COVID-19 však bohužel způsobí propad tržeb KCP o desítky procent.

Tržby z krátkodobých pronájmů stouply o 10 % na 166 mil. Kč, zejména díky získání většího počtu akcí v klíčovém segmentu akcí s obratem nad 1 mil. Kč (33 akcí oproti 28 v roce 2018). Přispěl i růst počtu akcí o 8 % na celkových 205 akcí všech typů – korporátní, kulturní, asociační. U dlouhodobých pronájmů se podařilo udržet 100% obsazenost prostor v budově Business Centre Vyšehrad a zvýšit obsazenost v hlavní budově kongresového centra na 93 %. Tržby hotelu Holiday Inn PCC, který je součástí KCP, dosáhly 167 mil. Kč (+8 %).

Pokračoval projekt rekonstrukce a dostavby kongresového centra. Investice ve výši 81 mil. Kč směřovaly v roce 2019 zejména do zateplení a hydroizolace střešního pláště, rekonstrukce šaten účinkujících a vybraných salonků, auditu vzduchotechniky budovy a modernizace divadelní zdviže. Firma vybudovala datové centrum nové generace s certifikací Tier3 s plně pokročilou virtualizací a dokončila další fázi renovace standardních pokojů v hotelu. KCP se věnovalo i dalším přípravným pracím na projektu výstavby nové výstavní haly, která je základním předpokladem pro získání velkých mezinárodních akcí s doprovodnou výstavou s více tisíci delegáty. V průběhu roku 2019 také KCP obhájilo své umístění v Superbrands a získalo certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů.

Výsledky roku 2019 dokládají významný posun v probíhající transformaci KCP do moderní, efektivní, příjemné, společensky zodpovědné a technologicky vyspělé společnosti s prvotřídními službami. Bohužel za rok 2020 se tržby KCP kvůli situaci kolem onemocnění COVID-19 propadnou o desítky procent,“ říká Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP.

Od března do května letošního roku se kvůli koronaviru nekonaly v KC žádné kongresové, korporátní ani společenské akce, o přesunu plánovaných akcí na podzimní termíny roku 2020 a hlavně na rok 2021 se stále intenzivně jedná.  Pokračují jen dlouhodobé pronájmy kancelářských prostor, i u nich ale došlo z důvodu koronaviru k poklesu. Ten se týkal zejména subjektů navázaných na kongresový byznys.

Minimalizovali jsme provozní náklady, odložili některé investice a pokračujeme jen v investicích strategického významu. Kongresové centrum se zapojuje do lokálních hybridních akcí, nabízíme služby virtuálního studia, jsme součástí iniciativ NO COVID. Plný restart je ale možný jen s návratem situace do normálu. Připravujeme se proto i na krizovou variantu, podle níž v roce 2020 nebude plně obnoven provoz KC ani hotelu. Podle nejhoršího scénáře lze očekávat meziroční pokles příjmů KCP až o 70 %,“ shrnuje Lenka Žlebková.

Po dlouholetém stabilním růstu počtu kongresů a konferencí konaných v Praze a zároveň zvětšujícím se podílu mezinárodních akcí, jež v roce 2019 překročil hranici 50 %, způsobily koronavirová pandemie a s ní související opatření nejen rušení či kompletní přesun akcí do virtuálního prostoru, nýbrž i přesun akcí z roku 2020 na nové termíny v roce 2021. Prague Convention Bureau poskytuje organizátorům takovýchto akcí asistenci při hledání alternativních řešení, stejně jako nepřestává poskytovat podporu kandidaturám na uspořádání kongresů v dalších letech,“ říká Roman Muška, Managing Director Prague Convention Bureau, a dodává: „Připravujeme se na očekávané změny v charakteru akcí a poptávek
a v současnosti se proto zaměřujeme na prezentaci rozšiřujících se kapacit Prahy pro uspořádání a realizaci virtuálních či hybridních konferencí, hygienických a bezpečnostních standardů a udržitelnosti v pražském kongresovém průmyslu. V neposlední řadě aktivně spolupracujeme na tvorbě národních a municipálních strategií, pro něž vyhledáváme úspěšné vědecké, technické či průmyslové obory se silnou perspektivou růstu v mezinárodním konkurenčním prostředí a s vysokým potenciálem pro pořádání mezinárodních odborných akcí v hlavním městě.

 

Kongresové centrum Praha je největší kongresové centrum v České republice, které nabízí 70 sálů a salónků pro konání akcí od malých konferencí po velké kongresy včetně vybavení na nejvyšší technické úrovni. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města, díky kterému disponuje krásným výhledem na historickou Prahu. Jeho součástí je i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. KCP získalo prestižní ocenění Superbrands 2019 a certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů. Více na www.praguecc.cz

 

Related Articles