MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE

Přejme si, aby se eventový byznys opět rozjel v tom smyslu, jak ho známe

Přejme si, aby se eventový byznys opět rozjel v tom smyslu, jak ho známe

Přejme si, aby se eventový byznys opět rozjel v tom smyslu, jak ho známe
September 23
13:25 2021

říká ing. Dagmar Alexandra Koterová, marketingová manažerka venue Cubex Centrum Praha. Při příležitosti právě probíhající konference Project, Agile & Leadership jsme pro vás připravili rozhovor o současné situaci v meetings industry, o novinkách a změnách, o Cubex Centru Praha.

 

1.Jak funguje v současné době Cubex Centrum Praha?

My jsme šťastní, že konečně začíná sezona eventů a že se nám to tu začíná plnit. Celý rok a půl kovidové pandemie jsme zde měli prázdné prostory. Postavili jsme sice virtuální studio pro online eventy, ale fyzické akce nám chyběly. Nyní se Cubex Centrum konečně opět začíná plnit a jsme za to velmi rádi. Máme mnoho konferencí, kongresů, galavečeří a plesů, takže jsme velmi rádi a vážíme si každé akce.

2. Jak se nyní plánují eventy?

Je vidět trend, že klienti plánují své akce s velmi krátkým předstihem. Konference, které se dříve plánovaly třeba půl roku dopředu, se nyní zorganizují klidně během jednoho měsíce. Je to tím, že se všichni bojí plánovat dál do budoucnosti. Nikdo neví, zda a kdy opět budou, nebo nebudou nějaké restrikce, jak se situace bude vyvíjet. Pro nás je to výzva, najali jsme nové pracovníky, zrychlili tempo a museli se přizpůsobit trhu.

3.Jaký je poměr mezi zahraniční a českou poptávkou? Vracejí se do Prahy mezinárodní akce?

Letošní rok je ve znamení českých eventů. Kvůli stále přetrvávajícím restrikcím při cestování je to se zahraničními akcemi obtížnější. Vnímáme ale poptávku českých zákazníků po hybridních modelech. Jedná se o akce, které kombinují účast osobně přítomných s online účastníky. Díky možnostem online připojení se mohou účastnit zahraniční hosté i řečníci. Zároveň může na akci participovat mnohem víc lidí, než je kapacita prostor, kde se event pořádá.

Právě dnešní konference je pěkným příkladem hybridní akce. Již loňský ročník se kvůli pandemii nemohl uskutečnit v původně plánovaném rozsahu, proto se organizátoři přiklonili k tomuto kombinovanému modelu. Díky spokojenosti přítomných i vzdáleně připojených účastníků v loňském roce se i letošní ročník odehrál v hybridním formátu.

4.Jak vidíte MICE průmysl do budoucna, má šanci vrátit se tam, kde byl? Anebo budou v tomto směru změny?

Myslím, že všichni chceme, aby se MICE byznys vrátil tam, kde byl. Kovidová pandemie nás poznamenala, nemyslím si, že jen v negativním smyslu. Budoucnost vidím právě ve zmiňovaném hybridním modelu akcí.

Řada projektových manažerů sděluje, že u hybridního formátu zůstane i do budoucna, protože jim vyhovuje. Mohou pozvat mnohem více účastníků, než je kapacita sálů, nebo řečníky, kteří by se fyzicky neúčastnili. Online varianta může znamenat důležité šetření nákladů i času, důležitou roli hraje i ekologický aspekt. Virtuální eventy byly přínosné v době, kdy nebylo možné osobní setkávání, lidem však chybělo a setkávat se chtějí. Takže hybridní model je příjemným kompromisem.

5.Je něco, co byste ráda vzkázala našim čtenářům?

Pochopitelně ať si uspořádají akce v Cubexu, ať se k nám přijdou podívat. Přejme si, aby se eventový byznys opět rozjel v tom smyslu, jak ho známe.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů.

Related Articles