MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE

EFAPCO General Assembly in Prague

EFAPCO General Assembly in Prague

EFAPCO General Assembly in Prague
January 21
00:00 2013

By Zuzana Adamson

Dne 19. ledna 2013 proběhlo významné setkání členů EFAPCO (European Federation of the Associations of Professional Congress Organisers) v Praze. Na akci participovalo asi 30 delegátů a event proběhl v pražském hotelu Holidy Inn, který sousedí s Congress Centre. Uvítací řeč pronesla paní Luisa Teixeira, prezidentka EFAPCO a poté pohovořil pan Sam van de Kerckhof z BAPCO, Belgie.

Tři kulaté stoly představily jednání členů okolo témat: ekonomika, národní organizace a vzdělání. Jako hlavní problém se ukázaly nejasnosti okolo definic v setkávacím průmyslu (MICE), tedy co to vlastně je kongres a zda započítávat i konference a jiné meetingy a v čem se liší kongres od konference. Každá země má totiž své specifické představy a definice. Také Evropská unie nepostupuje jednotně v různých směrnicích, což komplikuje situaci například v otázce VAT Reverse Charge. Zdá se, že otázky, které by usnadnily ekonomickou výměnu mezi členskými zeměmi EU, leží byrokratům z EU na srdci méně, než unifikace velikosti okurek.

Podle Sissy Lignou, EFAPCO generální sekretářky, je MICE cesta, jak dostat Řecko z krize a v tomto směru se zasazuje o definici meetings industry a jeho ustanovení v rámci ekonomiky a průmyslu země, zejména analýzami ekonomického přínosu, který není dost dobře rozeznán, zaznamenáván ani vyhodnocován. Podnětné diskuze vyústily ve shrnutí, které by mělo obrátit pozornost jednotlivých členů k zajišťování kvalitních statistik v kongresové turistice, což není vždy snadné. Například v Belgii to vyžádalo soustředěnou pětiletou práci. Ale jen na základě analýzy statistik se může předložit vize uceleného oboru, který by byl sám dobře definován a veřejností přijímán a rozeznáván.

Členem EFAPCO je od roku 2012 také chorvatská CMPA (The Croatian Meeting Professional Association). V Chorvatsku funguje od roku 2011 a má asi 70 členů.

Po odborném programu delegáti poznávali Prahu: na programu byla Prague Venice Boat Tour ve večerních hodinách a večeře v restauraci Mlýnec, sponzorovaná společností Zátiší Group a Prague Convention Bureau. Na druhý den si mohli delegáti vybrat ze dvou tříhodinových  poznávacích tras: Prague Castle Tour, anebo Old Town Tour, sponzorované AIM Group. Všichni delegáti také dostali výtisk našeho magazínu MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE.

 

Related Articles