MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE

IMEX 2008

IMEX 2008

IMEX 2008
April 27
00:00 2008

Od 22. do 24. dubna proběhl v německém Frankfurtu am Main tradiční IMEX, který je jedním z největších a nejvýznamnějších veletrhů MICE ve světě.

Letos se představilo několik novinek: jednak velmi úzká spolepráce mezi IMEXEM a organizací MPI (Meetings Professionals International), což je jedna z nejvýznamnějších organizací, která sdružuje profesionály v MICE travel business: korporátní organizátory, asociace a dobročinné organizace, patří sem dále zaměstnanci státních organizací s pravomocemi organizovat MICE, dodavatelé pro MICE, ať už DMC, hotely, dopravci, convention bureaux atd., dále členové společností zaměřených na meeting management včetně incentivních agentur.

Tak také těsně před IMEXEM se v Londýně konala prestižní konference MPI, takže se mohlo posléze na IMEXU volně pokračovat v jednáních.

Jinak tento významný veletrh přinesl tradičně řadu kontaktů, diskuzí, jednání, přednášek a analýz trendů zaměřených na MICE cestovní ruch.

My jsme Mediálním partnerem veletrhu, což obnáší také to, že máme speciální místo v tzv. Media Cafe, kde jsou vystavené naše magazíny a hosted buyers a jiní návštěvníci a zájemci je dostávají a vybírají si je. Byl o ně velký zájem a všech 310 bylo rozebráno. Schůzky nás médií se zájemci z řad vystavovatelů a hosted buyers se uskutečňují též v Media Cafe.

Related Articles