MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE

Copyright

Zákon o autorských právech ochraňuje veškeré materiály, které jsou součástí magazínů MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE nebo webových stránek MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE. Copyright 2007 © MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE. Všechna práva vyhrazena, ochranná známka registrovaná v Mezinárodním registru ochranných známek v Ženevě, založeném na Madridské dohodě pro mezinárodní ochranu známkových práv.

Žádnou část materiálů, obsažených v magazínech MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE nebo na webových stránkách MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE není dovoleno pro komerční účely reprodukovat, kopírovat, překládat nebo redukovat pro potřeby elektronických médií, ať již zčásti nebo celku, bez předchozího písemného souhlasu držitele práv MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE. Jakékoli reprodukování obsahů bez povolení MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE je zakázáno.

Vaše žádosti pro tisk nebo jiná povolení k reprodukování včetně udělování licencí pro země CEE je nutné zaslat vydavatelce buď písemně nebo emailem:

Dr. Zuzana Adamson
Široká 10
110 00 Praha 1
Czech Republic
zuzana.adamson@mice-cee.com

Copyright © MICE CENTRAL &EASTERN EUROPE. All rights reserved.